Dịch vụ tài chính cho mọi người

Tối ưu dòng tiền doanh nghiệp của bạn

Thanh toán trực tuyến thông qua

Doanh nghiệp có thể cung cấp dịch vụ thanh toán phục vụ khách hàng trong vòng 24h sau khi tích hợp cổng thanh toán PAYDIRECT.
PAYDIRECT cung cấp nhiều công cụ hỗ trợ Doanh nghiệp theo dõi, quản lý giao dịch thanh toán của khách hàng trên cổng thanh toán PAYDIRECT.